Krštenje

Prema odredbi Crkve, sakramenti se redovito primaju u župi stanovanja. Za primanje sakramenata izvan župe stanovanja potreban je valjani razlog na osnovu kojega župnik može dati dozvolu za primanje sakramenata izvan župe.

Crkva ne dopušta primanje sakramenata bez dostatne priprave onih koji ih žele primiti, a kod male djece pripravu pohađaju roditelji i kumovi.

KRŠTENJE

Krštenje djece

Krštenje je potrebno najaviti barem 14 dana ranije kada će roditeljima biti priopćen i termin priprave njih i kumova za krštenje. Na pripravi roditelji i kumovi upoznaju se sa bitnim značajkama krštenja i samim obredom krštenja.
Na sam dan krštenja roditelji i kumovi dolaze u crkvu petnaestak minuta prije mise (ispovijeđeni) i sa sobom donose bijelu – krsnu haljinicu (ili neki komad bijele odjeće djeteta koji nije obučen na dijete) i krsnu svijeću (mogu je na dan priprave za krštenje nabaviti u župnom uredu. Ako roditelji žele krstiti dijete izvan župe stanovanja ili izvan redovnih termina, tada oba roditelja dolaze na razgovor sa župnikom u kojem će mu izložiti svoje razloge, a on tada može dati dozvolu i udovoljiti njihovoj molbi.

Dokumenti koji su potrebni:

– Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopija sa upisanim OIB brojem)
– Dokaz o crkvenom vjenčanju roditelja (ako su crkveno vjenčani)
– Dokaz o podobnosti kume ili kuma za kumovanje
– Ako niste župljani župe Marija Gorica, potrebna je i dozvola vašega župnika za krštenje djeteta u župi Marija Gorica

Krštenje odraslih

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje) uključuju se u pripravu za krštenje odraslih koja započinje u mjesecu listopadu i završava o Uskrsu kada primaju sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrda i pričest). Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u župi Marija Gorica donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u župi Marija Gorica.

Kumovi

Prema odredbi Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije, ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje župe krštenja i od župnika župe u kojoj žive.

PRIMANJE SAKRAMENATA INICIJACIJE U ODRASLOJ DOBI

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje), a koje nisu primile sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest) uključuju se u vjeronaučnu pripravu koja započinje početkom listopada, a završava u uskrsno vrijeme. Kroz to razdoblje kandidati se pripremaju za primanje sakramenata i kasniji život u zajednici. Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u župi Marija Gorica donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u župi Marija Gorica.

Comments are closed.